Społecznie odpowiedzialny biznes w Jeżowej Wodzie

Społecznie odpowiedzialny biznes w Jeżowej Wodzie. Położona we wsi Przyszowa, wysoko w górach (około 650 m n.p.m.), w malowniczym i niemal dziewiczym Beskidzie Wyspowym. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, okazały drzewostan, soczysta zieleń i asfaltowe zawijasy. Drogi w tym zakątku Małopolski są zadbane i większości nowe. To całkowicie inny obraz od tego, czego doświadczamy w innych pasmach górskich Polski. Szczegółową recenzję i bogatą fotorelację znajdziecie na naszej stronie.

Dom na Potokiem na jeden z wielu obiektów “Jeżowej Wody”.

Plan na sukces

Znany duński architekt Jan Gehl twierdził, że „Wiedza o zmysłach jest koniecznym warunkiem planowania, także w relacji do zrozumienia wszystkich innych form bezpośredniej komunikacji i ludzkiej percepcji warunków przestrzennych oraz wymiarów”.

Przyznać trzeba, że Wiesław Cholewa, który jest pomysłodawcą i właścicielem Jeżowej Wody ma zmysł do tego, co piękne krajobrazowo i architektonicznie, ale również społecznie.

„[…] dobro wszystkich rzeczy oraz ich przydatność dla ludzkiego życia zależne są od ich używania i praktycznego stosowania […].

Arystoteles, Zachęta do filozofii, Frg. 52

Zatem skuteczny ogląd świata społecznego wymaga dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a w szczególności wieloletniego doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Nie przypadkowo na szali społecznie odpowiedzialnego biznesu pojawiają się takie pojęcia jak dialog i partycypacja. Krakowski biznesmen potrafi słuchać, jest przenikliwy w swych dociekaniach, ale również wrażliwy na ludzkie historie. To procentuje.

Wiesław Cholewa ze statuetką “Sielskie klimaty – wypoczynek na wsi”.

Społecznie odpowiedzialny biznes w Jeżowej Wodzie

Społeczna odpowiedzialność biznesu, inaczej Corporate Social Responsibility (CSR), to strategia zarządzania, która zakłada, że przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają w swoich działaniach interesy społeczne, w szczególności relacje z grupami interesów. Dzięki temu biznes przyczynia się do tego, by kształtować odpowiednie warunki dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją, która polega na tym, by uwzględnić relacje dwóch sfer – biznesu oraz społeczeństwa – w taki sposób, by organizacja brała odpowiedzialność za wpływ jej decyzji oraz działań na społeczeństwo i środowisko.

Uścisk dłoni w ramach społecznie odpowiedzialnie biznesu.

Fundacja IDEANOVA

Fundacja IDEANOVA, której prezesem jest Wiesław Cholewa, powstała z miłości i troski o aktualny i przyszły kształt wspólnej przestrzeni miejskiej. Misją jest aktywne działanie na rzecz zmiany dotychczasowego wizerunku przestrzeni publicznej, poprzez wzbogacenie tkanki miejskiej w małe i średnie formy architektoniczne, projektowane w duchu najnowszych trendów urbanistycznego designu, które na trwałe wpiszą się w nasz wspólny, miejski krajobraz.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację corocznych konkursów architektonicznych, w wyniku których powstają unikatowe na skalę światową instalacje artystyczne. Prowadzone są ogólnopolskie akcje społeczne, integrujące młodzież i dzieci z terenu całej Polski.

Fundacja IDEANOVA posiada status organizacji pożytku publicznego. Szczegóły na stronie Fundacji.

Kraków

Dialog

Pod koniec października br. w sali konferencyjnej w Domu nad Potokiem, odbył się trzydniowy kongres „Solidarni z Ukrainą”. Wśród przybyłych gości byli między innymi władze miasta Połtawy, posłowie, ministrowie oraz samorządowcy z województwa Małopolskiego. Nie zabrakło również organizacji pozarządowych. Po zakończonych panelach dyskusyjnych, kongres zakończył koncert ukraińskiego zespołu Probass Hardi Live Show!

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski.

Partycypacja

Partycypacja (łac. participo – uczestniczyć) oznacza udział w jakimś przedsięwzięciu lub grupie. Aktualnie rozumiana jest ona znacznie szerzej – jako współuczestniczenie w podejmowaniu decyzji, współdecydowanie i aktywny udział w kształtowaniu otaczającej rzeczywistości.

Przykładem takiego rozwiązania jest zaproszenie przez Jeżową Wodę pasjonatów pieszych i rowerowych wycieczek, którzy zechcą wyznaczyć szlaki turystyczne w okolicach Przyszowej. Nabór trwa nieprzerwanie do 1 marca 2023 roku, a efektem końcowym będzie głosowanie na przygotowane koncepcje.

W zamian Agroturystyka Jeżowa Woda oferuje nieodpłatny nocleg na 4 doby oraz darmowe SPA.

Oferty oraz zapytania prosimy kierować na adres mailowy kontakt@jezowawoda.pl

Jeżowa Woda.

Działanie

W dniu 03 listopada 2022 r. na terenie Fabryki Porcelany (ul. Porcelanowa 23) w Katowicach miało miejsce zdeponowanie dziesiątek prac plastycznych i literackich wykonanych przez dzieci i dorosłych z Katowic i Łodzi!  Fundacja IDEANOVA przeprowadziła niedawno warsztaty właśnie w tych dwóch miastach! Zadaniem mieszkańców Katowic było stworzenie futurystycznych pocztówek z wizją ich miasta za sto lat. W Łodzi dla dzieci z Polski i Ukrainy przygotowaliśmy kreatywne warsztaty z kolażu – uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę z wizją Łodzi za sto lat, przy pomocy elementów wyciętych z albumów malarskich, gazet i papieru kolorowego.

To nie wszystko! W akcję włączyło się też Planetarium Śląskie! W ramach wydarzenia LemONiada zorganizowano konkurs literacki dla dzieci i młodzieży, którego celem było wyłonienie najciekawszych wizji świata za sto lat. Oczywiście całość wydarzenia inspirowana była jednym z najciekawszych pisarzy science fiction – Stanisławem Lemem.

Czy można jeszcze myśleć o przyszłości? Akcja trwa nadal, IDEANOVA wciąż przyjmuje zgłoszenia i zaproszenia do odwiedzenia kolejnych miast. Kapsuła będzie otwierana co 25 lat, przy czym pierwsze otwarcie nastąpi po 10 latach, a ostatnie po 100. Wtedy można będzie zweryfikować, które wizje były najbliższe rzeczywistości. Informacje dot. przesyłania prac znajdują się na stronie: kapsulaczasu.org

Kapsuła Czasu w Fabryce Porcelany w Katowicach.