Nowe atrakcje w Twierdzy Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra, położona w malowniczym krajobrazie Sudetów, to monumentalne dzieło obronne, mające swoje korzenie w XVIII wieku. Zbudowana w wyniku decyzji króla Prus Fryderyka II, twierdza miała chronić strategicznie ważne rejony i wzmacniać południowe granica Państwa Pruskiego. Jej konstrukcja opierała się o  nowoczesne rozwiązania fortyfikacyjne, takie jak bastiony, fosy i system podziemnych korytarzy. W ciągu stuleci Twierdza Srebrna Góra była świadkiem kluczowych wydarzeń, od wojen napoleońskich po II wojnę światową. 

Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Rozległość całego zespołu (106 ha) i jego lokalizacja na szczytach pozwala zaliczyć srebrnogórską warownię do największych górskich założeń obronnych naszego kontynentu. 

Twierdza Srebrna Góra

Wpis na listę UNESCO

15 maja bieżącego 2023 r. zespół ekspercki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał pozytywną rekomendację dla wpisu kandydatury Twierdzy Srebrna Góra na polską Listę Informacyjną UNESCO. Jest to początek, a zarazem kluczowy element starań Zarządu tego obiektu o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tytuł nominacji dla wpisu seryjnego: NOWOŻYTNE TWIERDZE GÓRSKIE – JAKO ZACHOWANE PRZYKŁADY FORMOWANIA KRAJOBRAZU DLA POTRZEB MILITARNYCH OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH.

Twierdza Srebrna Góra

Poligon konserwatorski

Aktualnie Twierdza Srebrna Góra należy do największych „poligonów konserwatorskich” w Polsce. W tej górskiej warowni trwają prace o wartości ponad 45 mln złotych. W dawnych izbach żołnierskich powstaje hostel na 58 osób, restauracja i przeszklona sala multimedialna oraz nowa ekspozycja związana z turystyką w Twierdzy oraz akcją harcerską. Dla grup zorganizowanych powstaje całkiem nowa oferta warsztatowa, która pozwoli poznać twierdzę i okolice. Warsztaty geograficzne, historyczne  z wykorzystaniem ciekawego sprzętu. Dzięki tej inwestycji Donjon zyskuje zupełnie nowe oblicze, co daje nowe możliwości realizacji pobytów nie tylko jednodniowych, ale i kilkudniowych. Pieniądze na remont i modernizację Twierdzy pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. dolnośląskiego. 

Twierdza Srebrna Góra

Mosty forteczne i nowe trasy

Równolegle prowadzone są prace przy odtworzeniu nieudostępnionej do tej pory do zwiedzania części twierdzy. Działania dofinansowane zostały z funduszy EOG. W ramach projektu odtworzona zostanie komunikacja między dziełami obronnymi poprzez rekonstrukcję mostów fortecznych. Jeden z drewnianych mostów zwodzonych widocznych z korony Donżonu, można uznać za najwyższy i największy ze wszystkich mostów w fortyfikacjach Europy.

Powstaje nowa trasa zwiedzania  pt. „Jak 250 lat temu zbudowano Twierdzę w Srebrnej Górze, drugą największą górską twierdzę w Europie”. Otwarcie  już w maju 2024 roku.

Nowa ekspozycja w Kawalierze (ponad 600 m2), wypełniona będzie makietami, dioramami i wieloma multimediami, które pozwolą pokazać odwiedzającym jak powstały nasze europejskie piramidy w Srebrnej Górze. 

Twierdza Srebrna Góra – tak będzie wyglądał po remoncie jeden z mostów zwodzonych

Żywe muzeum

Kontynuując  idee  – żywego muzeum – będą prowadzić  całoroczne warsztaty i pokazy dawnych rzemiosł  dzięki remontowanej właśnie przestrzeni Lazaretu  i Esplanady   gdzie powstanie m.in.  park maszyn historycznych z  replikami urządzeń stosowanych do budowy twierdzy. Program i atrakcje trafią do różnych odbiorców.  m.in. do rodzin z mniejszymi pociechami  dzięki stworzeniu glampingu – noclegu w historycznych warunkach, w namiocie oficerskim z XVIII w. czy forteczną strefę zabaw dla dzieci związaną z wodociągiem fortecznym.

Twierdza Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra otwarta codziennie

Niezależnie od prowadzonych prac konserwatorskich  Twierdza jest otwarta codziennie. Turyści indywidualni nie potrzebują rezerwacji – wejścia z przewodnikiem w sezonie letnim odbywają się co kilkanaście minut, w sezonie zimowym co godzinę. W ostatnim  czasie w ramach Projektu „Wzrost popularności obiektów obronnych w rejonie transgranicznym” współfinansowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.aktualna trasa zwiedzania została wzbogacona o multimedialna ekspopzycję. zobaczycie podczas zwiedzania żywy inwentarz, który był nieodłącznym elementem życia na Twierdzy w XVIII w. Bądźcie czujni podczas zwiedzania. Stadko jest niezwykle niesforne!!! Dla turystów obcojęzycznych został wprowadzony system audio guide, dostępny w języku angielskim, niemieckim i czeskim.  

Poza  zwiedzaniem trasy z przewodnikiem odwiedzający mogą indywidualnie zobaczyć udostępniane miejsca. Szczególnie ciekawym miejscem jest taras widokowy na koronie Donjonu. Tutaj na turystów czeka nie lada gratka, dla której warto było pokonać  trud wejścia na Twierdzę Srebrna Góra. Z korony mamy możliwość obejrzenia panoramy sięgającej Gór Opawskich, Masywu Śnieżnika. Bliżej wznoszą się lesiste grzbiety Gór Bardzkich i Sowich.   

Poza trasami z oprowadzaniem przez przewodnika udostępniamy zbrojownię z ekspozycją tematyczną Twierdzy „Srebrna Góra na starej widokówce.  Całość wizyty potrwa ok. 1,5 – 2h.   W każdą sobotę po zmroku odbywa się  nocne zwiedzanie. Dla grup zorganizowanych Twierdza oferuje ciekawe pakiety integracyjne. A na utrudzonych turystów w kasie czekają gorące napoje: herbata, kawa i pyszna czekolada na gorąco.

Aktualne informacje na temat oferty, cen biletów  i godzin otwarcia obiektu znajdziecie na stronie www.forty.pl

Twierdza Srebrna Góra

Twierdza Srebrna Góra sp. z o.o.

ul. Kręta 4

57-215 Srebrna Góra

+48 690 026 449

info@forty.pl

biuro@forty.pl

Informacja / rezerwacja / kasa

74 818 00 99

Promocja / organizacja imprez integracyjnych / oferty

+48 690 026 449