Kiedy ferie zimowe w 2024?

Ferie zimowe 2024 zaplanowano w czterech turach od 15 stycznia do 25 lutego. Zanim to jednak nastąpi dzieci i młodzież czeka przerwa świąteczna.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii 2024

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw.

Terminy ferii zimowych 2023-2024 dla poszczególnych województw:

  • 1 termin ferii (15 – 28 stycznia): woj. dolnośląskie, woj. mazowieckie, woj. opolskie; woj. zachodniopomorskie;
  • 2 termin ferii (22 stycznia – 4 lutego): woj. podlaskie, woj. warmińsko-mazurskie;
  • 3 termin ferii (29 stycznia – 11 lutego): woj. lubelskie, woj. łódzkie, woj. podkarpackie, woj. pomorskie, woj. śląskie;
  • 4 termin ferii (12 – 25 lutego): woj. kujawsko-pomorskie, woj. lubuskie, woj. małopolskie, woj. świętokrzyskie, woj. wielkopolskie.