Najlepsi architekci projektują Jeżową Wodę

Do 30 kwietnia 2023 roku architekci z całego świata będą mieli niepowtarzalną okazję na zaprojektowanie Schroniska turystycznego na górze Jeżowa Woda z restauracją i tarasami widokowymi.

Ponadczasowa wizja architektoniczna

Ogłoszony konkurs ma charakter dwuetapowy i zasięg światowy, dlatego też Regulamin Konkursu jest dostępny w 6 językach (polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz włoskim). W konkursie mocno akcentowane jest zadanie wtopienia się w pejzaż Beskidu Wyspowego z ponadczasową wizją architektoniczną. Organizator spodziewa się kilkuset prac zawierających koncepcję  architektoniczną, z których wytypowane zostanie od 2 do 5 prac, kwalifikujących się do drugiego etapu. Wybrani projektanci otrzymają dodatkowy czas na dopracowanie swoich projektów (zgodnie z uwagami Jury).

Widok z Jeżowej Wody (kierunek N)

Debata społeczna

Wszystkie prace zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną upublicznione i poddane debacie społecznej. W maju bieżącego roku odbędzie się debata na szerokim forum społecznym, turystycznym oraz samorządowym. Na koniec finałowe prace zostaną ocenione przez Jury oraz poddane głosowaniu internetowemu – tak, aby wybrać pracę najpiękniejszą i zgodną z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na  miesiące letnie 2023 roku.

Wymagane zgody

Na tę inwestycję Urząd Gminy Limanowa wydał Warunki Zabudowy, ściśle określające jego funkcję oraz gabaryty. Są one prawomocne i były wcześniej konsultowane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Budynek ma mieć dwie kondygnacje podziemne, trzy naziemne oraz najwyższą kondygnację pełniącą funkcję małego planetarium i obserwatorium astronomicznego. Regulamin Konkursu stworzony został w odniesieniu do przepisów dotyczących schronisk turystycznych (nie, jak wielokrotnie było to sugerowane – hoteli), a nowo powstały obiekt nie zmieni swojej funkcji czy sposobu użytkowania. Ostatnia kondygnacja będzie się znajdować ponad 30 m nad poziomem terenu i spełniać m.in. funkcję widokową. Ze względu na lokalizację (naturalna polana otoczona z trzech stron drzewami) sama bryła obiektu będzie widoczna wyłącznie z łąk góry Jeżowa Woda, jedynie ostatnia widokowa kondygnacja będzie widzialna z pobliskich szczytów.

Widok z Góry Jeżowa Woda (kierunek N-E)

Planetarium

Rozszerzenie funkcji standardowej schroniska o salę wystawienniczo – bankietową oraz o kondygnację widokową z funkcją małego planetarium i ewentualnym obserwatorium astronomicznym ma celu poszerzeniu i uatrakcyjnieniu podstawowej funkcji i stworzeniu centrum kulturalno – społeczno – edukacyjnego.

Schronisko, jako miejsce noclegowe dla turystów, ma działać przez cały rok. Przewidziane są też cykliczne wydarzenia kulturalne jak różnorakie wystawy oraz warsztaty, a także kameralne koncerty.

Owce i serownia

Schronisko jest jednak tylko pierwszym elementem planowanej Zagrody Limanowskiej, z wypasem owiec i krów rasy polskiej oraz z budynkiem serowarni,  której celem jest odtworzenie wielowiekowych tradycji serowarskich Ziemi Limanowskiej oraz wsparcie lokalnej hodowli u miejscowych rolników.

Jeżowa Woda – zdjęcie z drona.

Ekologia ponad wszystko

  • Ekologia – schronisko powinno wpisywać się w tkankę leśną, jak najmniej dominować w krajobrazie oraz generować możliwie jak najmniejsze zanieczyszczenie światłem.
  • Wymiary – gabaryty budynku muszą być zgodne z prawomocnymi Warunkami Zabudowy wydanymi przez Gminę Limanowa.
  • Wymagania – obiekt powinien spełniać kryteria schroniska turystycznego w standardzie trzygwiazdkowym +.
  • Oświetlenie – projekt musi uwzględniać symulację oświetlenia obiektu oraz oświetlenia pochodzącego z tego obiektu.
  • Zagospodarowanie otoczenia – praca konkursowa powinna zawierać projekt zagospodarowania terenu wokół schroniska oraz uwzględniać współczynniki zawarte w Warunkach Zabudowy.
  • Założenie projektowe – obiekt powinien być atrakcyjny turystycznie, wyposażony w salę konferencyjną i przystosowany do organizacji imprez dla 120-150 osób.

Nagrody

Od autorów oczekuje się, że propozycje rozwiązań projektowych będą pod względem kontekstualnym, formalnym i treściowym adekwatne do ideowych założeń Konkursu i posłużą „odkrywaniu” w perspektywie czasowej, nowych idei – użytecznych i wzbogacających świat wartości ogólnoludzkich.

NAGRODY W KONKURSIE 

  • Nagroda Główna 5 000 Euro 
  • Nagroda Publiczności 1 000 Euro
  • Wyróżnienia 4 x 1 000 Euro

Czas do 30 kwietnia

Pracę konkursową do pierwszego etapu należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@ideanova.org.pl, do 30.04.2023 r. Pamiętaj, że liczy się data przyjęcia przesyłki przez Organizatora. Potwierdzimy, że praca do nas dotarła, w postaci wiadomości e-mail zawierającej Twój indywidualny numer projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Organizatora.

Plakat Konkursu Architektonicznego “Schronisko turystyczne na górze Jeżowa Woda z restauracją i tarasami widokowymi”.

Fundacja IDEANOVA

Fundacja IDEANOVA realizuje konkursy architektoniczne skierowane do młodych architektów i projektantów. Do tej pory rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs na projekt mobilnej rzeźby “Kapsuły Czasu” oraz międzynarodowy konkurs na “24-godzinny Zegar Słoneczny”. Fundacja jest także fundatorem instalacji artystycznej “Keloskop”, która zdobyła wyróżnienie na prestiżowym francuskim Festiwalu Architektury Żywej w Montpellier. Fundacja prowadzi także Ogólnopolską Akcję Społeczną “Serce Kapsuły Czasu” oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Wiesław Cholewa – założyciel i fundator Fundacji IDEANOVA

Społecznie odpowiedzialny biznes

Znany duński architekt Jan Gehl twierdził, że „Wiedza o zmysłach jest koniecznym warunkiem planowania, także w relacji do zrozumienia wszystkich innych form bezpośredniej komunikacji i ludzkiej percepcji warunków przestrzennych oraz wymiarów”.

Przyznać trzeba, że Wiesław Cholewa, który jest pomysłodawcą i właścicielem Jeżowej Wody ma zmysł do tego, co piękne krajobrazowo i architektonicznie, ale również społecznie.

Zatem skuteczny ogląd świata społecznego wymaga dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej, a w szczególności wieloletniego doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Nie przypadkowo na szali społecznie odpowiedzialnego biznesu pojawiają się takie pojęcia jak dialog i partycypacja. Krakowski biznesmen potrafi słuchać, jest przenikliwy w swych dociekaniach, ale również wrażliwy na ludzkie historie. To procentuje.

Cały artykuł znajdziecie tutaj

Jeżowa Woda – plan idealny

AgroEKOturystyka „Jeżowa Woda” to plan idealny. Położona we wsi Przyszowa, wysoko w górach (około 650 m n.p.m.), w malowniczym i niemal dziewiczym Beskidzie Wyspowym. Zróżnicowane ukształtowanie terenu, okazały drzewostan, soczysta zieleń i asfaltowe zawijasy. Drogi w tym zakątku Małopolski są zadbane i większości nowe. To całkowicie inny obraz od tego, czego doświadczamy w innych pasmach górskich Polski.

Jeżowa Woda to kompleks kilkunastu obiektów, które wyróżnia ciekawa architektura i co ważne – zero emisyjność. Wcześniej, na rozmokłym terenie, była tu plątanina wysokich traw, chwastów i gałęzi.

Cały artykuł znajdziecie tutaj

Jeżowa Woda