Pomylili Olsztyn

Znany i ceniony National Geographic w jednym z artykułów zaprasza czytelników do zwiedzania malowniczych zamków w Województwo Śląskie.

Problem w tym, że na zdjęciu prezentuje Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – Muzeum Warmii i Mazur, a powinien Zamek Olsztyn k/Częstochowy.

I tak sobie artykuł przeleżakował ponad rok w internecie i nikt nie zwrócił na ten “drobny” szczegół uwagi. Aż do teraz…

National Geographic opisuje ruiny Zamku w Olsztynie (woj. śląskie), a wrzuca zdjęcia Zamku w Olsztynie na Warmii.

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie

Obiekt został wybudowany w połowie XIV wieku w stylu gotyckim przez kapitułę warmińską, która była jego właścicielem do roku 1772. Zamek pełnił funkcje obronne oraz był siedzibą min. administratora dóbr kapituły. Najsławniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik, który pełnił obowiązki administratora w latach 1516–1521. Na jednej ze ścian zachowała się po nim oryginalna tablica astronomiczna. W dawnym refektarzu oraz komnacie administratora znajdują się unikalne sklepienia kryształowe datowane na ok. 1520 rok. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.

Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie (foto: Muzeum Warmii i Mazur)

Zamek Olsztyn

To jeden z największych i najbardziej efektownych reliktów obiektów obronnych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wzniesiony w drugiej połowie XIII stulecia, przez ponad 300 lat był najważniejszym punktem oporu północno-zachodniej Małopolski, tuż przy granicy śląskiej, a także ośrodkiem zarządu królewskiego okręgu administracyjno-gospodarczego. Jak wielkie było znaczenie warowni, można ocenić już na pierwszy rzut oka, patrząc na przewijający się przez jej dzieje szereg wybitnych postaci historii Polski i Europy Środkowej: Wacław II, Jan Muskata, Kazimierz Wielki, Władysław Opolczyk, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I Stary (który, zanim został królem, był przez kilka lat starostą olsztyńskim), Zygmunt August, Maksymilian Habsburg… Tę listę można kontynuować w nieskończoność.

Zamek Olsztyn k. Częstochowy