Podziemny Opatów

Podziemny Opatów

Powstanie opatowskich lochów wiązało się ze wzrostem znaczenia Opatowa i jego położeniem: krzyżowały się tu szlaki kupieckie ze Śląska i Krakowa do Wielkopolski, na Pomorze i Ruś Halicką. W mieście odbywały się duże jarmarki, a miejscowi mieszczanie pośredniczyli w handlu towarami.

Począwszy od XIII wieku drążono pod miastem labirynty korytarzy, pomieszczeń piwnicznych, komór oraz schodów na niższe poziomy. Sprzyjała temu gleba, bogata w skały lessowe.

W czasach handlowej prosperity Opatowa kopano i drążono wciąż nowe pomieszczenia. I tak z biegiem czasu mieszczanie, wykorzystując niepisane prawo zwyczajowe (to, co było pod posesją wchodziło również w zakres własności), wdzierali się pod ziemię ze swoimi magazynami w głąb górotworu do trzech kondygnacji – nawet 14,5 metra

Podziemia Opatowskie

Opatów się zapadał

W tym roku minęło 58 lat od chwili, gdy do Opatowa przyjechał profesor Feliks Zalewski oraz docent Zbigniew Strzelecki z Katedry Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej AGH. Powodem ich wizyty była bezradność ówczesnych władz miasta na wielość katastrof budowlanych w ścisłym centrum Opatowa.

Teren Starówki kryły liczne, mniej lub bardziej głębokie i rozległe, ruchome zapadliska nawierzchni placów i ulic. Ściany budynków rysowały się szczelinami pęknięć, nieraz z przemieszczeniami i odchyleniami od pionu.

Zdzisław B. Kohutek, Stanisław Żak

Okazało się, że głównym powodem degradacji terenu były uwarunkowania geotechniczne – począwszy od gruntów lessowych, poprzez zły stan odwodnień powierzchniowych lub wręcz ich brak, a także niewłaściwego utrzymania wysokich skarp terenowych i murów oporowych.

Górnicy z Bytomia

Dostrzegając potencjał tego miejsca, a także mają na uwadze postępujące zniszczenia na powierzchni starówki, podjęto decyzję o zabezpieczeniu podziemi i przygotowaniu ich do ruchu turystycznego. W prace zostali zaangażowani między innymi górnicy Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu. Odkopano część tuneli, inne zaś wzmocniono, gdyż pierwotne zabezpieczenia nie dawały dalszej gwarancji stabilności konstrukcji.

Podczas prowadzonych prac zabezpieczających podziemia, zostało znalezione wiele przedmiotów codziennego użytku z dawnych lat, jak: fragmenty i całościowe starożytne naczynia gliniaste, metalowe, monety i inne. Natrafiono także na ślady okopconych przewodów kominowych i na dojścia do trzech studni podziemnych (z wierzchu zamaskowanych).

Sala z elementami górnictwa węglowego.

Pół kilometra korytarzy

Gotowa Podziemna Trasa Turystyczna została uroczyście oddana do użytku społeczeństwa w 1984 roku. Zawiera blisko 50 łukowo sklepionych komór i biegnie ok. 500 metrów przez znajdujące się pod rynkiem na trzech poziomach piwnice do 14,5 m głębokości. W podziemiach panuje stała temperatura – od ok. 8 do 12 stopni Celsjusza.

Wejście i wyjście odbywa się w tym samym punkcie – przy pl. Obrońców Pokoju 18. Na trasie znajduje się kilkanaście komór (m.in. Żmigród, Mała Lessowa, Górnicza, Strzelnica, Partyzancka, Kupcowej, Składowa Lessowa, Przechowalnia, Kupiecka i Geologiczna. Podczas zwiedzania zobaczyć można ekspozycję, związaną z miastem oraz Ziemią Opatowską.

Jedna z podziemnych komór spełnia funkcję sceny kameralnej małych form teatralnych, inne zawierają ekspozycje historyczno-muzealne związane z ruchem oporu Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich w latach wojenno-okupacyjnych 1939-1945 na Opatowszczyźnie (w komorze najniższej kondygnacji przestrzeliwano partyzancką broń).

Podziemna Trasa Turystyczna

Wejścia do Podziemnej Trasy Turystycznej w Opatowie odbywają się o pełnych godzinach z przewodnikiem. Pierwsze wejście rozpoczyna się godzinę po otwarciu. Ostatnie wejście rozpoczyna się godzinę przed zamknięciem.

BILETY:

W sezonie (maj – październik):

  • Bilet normalny – 20 zł
  • Bilet ulgowy – 17 zł (uczniowie, studenci do 26 r.ż. za okazaniem legitymacji, emeryci, renciści)
  • Bilet grupowy – 14 zł (grupa minimum 15 osób)

Poza sezonem:

  • Bilet normalny – 17 zł
  • Bilet ulgowy – 14 zł (uczniowie, studenci do 26 r.ż. za okazaniem legitymacji, emeryci, renciści)
  • Bilet grupowy – 12 zł (grupa minimum 15 osób)

KARTA DUŻEJ RODZINY

Bilet KDR – 12 zł

Wstęp wolny – dzieci do 5 r.ż.

Nocleg w Opatowie

Siedlisko na Winnicy w Opatowie, to nic innego, jak przepiękny dom zatopiony w rozległym ogrodzie, gdzie króluje przyroda. Szczególne względy ma tutaj jednak winorośl i powstające z niej wina.

Przyznać trzeba, że biuro projektowe, które dostało zlecenie na projekt budynku Siedlisko pod Winnicą, wykonało swoje zadanie perfekcyjnie. Bryła budynku oraz wykorzystany budulec idealnie wkomponowują się w otaczającą przyrodę. Tutaj nie ma przypadku, a jest faktyczny zamysł architektoniczny, który odwołuje się do tożsamości miejsca i myśli przewodniej właścicieli – winnic. To one nadają ton siedliska i tworzą piękny obraz synergii człowieka z przyrodą.

Odległość Podziemnej Trasy Turystycznej do Siedliska na Winnicy to maksymalnie 5 minut pieszo.

Więcej informacji znajdziecie na tutaj: https://zacnenocowanie.com.pl/z-widokiem-na-winnice/

Siedlisko na Winnicy w Opatowie.