Kiedy ferie zimowe 2025?

Ferie zimowe 2024 zaplanowano w czterech turach od 20 stycznia do 2 marca. Zanim to jednak nastąpi dzieci i młodzież czeka przerwa świąteczna.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii 2025

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw.

Terminy ferii zimowych 2024-2025 dla poszczególnych województw:

  • 20 stycznia – 2 lutego 2025 (kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie);
  • 27 stycznia – 9 lutego 2025 (podlaskie, warmińsko-mazurskie);
  • 3 lutego – 16 lutego 2025 (dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie);
  • 17 lutego – 2 marca 2025 (lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie).

Początek i zakończenie roku szkolnego

Nowy kalendarz opublikowany przez MEN przewiduje rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2024 r. 

Od 23 do 31 grudnia 2024 r. uczniowie będą mieli zimową przerwę świąteczną

Wiosenna przerwa świąteczna rozpocznie się 17 kwietnia i potrwa 22 kwietnia 2025 r.

Wolnego uczniowie mogą spodziewać się także od 1 do 4 maja. Potem czeka ich długi weekend w czerwcu związany z obchodami Bożego Ciała. Pierwszy dzień wakacji zaplanowano na 28 czerwca 2025 r.