Jest kasa na turystykę

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. W budżecie zabezpieczono prawie 3 mln zł. Nabór dotyczy zarejestrowanych w Polsce organizacji pozarządowych oraz jednostek w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych i trwa dłużej niż dwa lata. Termin realizacji zadań został przewidziany na okres od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

Na co można uzyskać dofinansowania w ramach konkursu?

Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych, rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług oraz innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych – to m.in. projekty, na które można otrzymać dofinansowanie do 75% kosztów ich realizacji.

Zgarnij kasę z Zacnym Nocowaniem

Zespół Zacnego Nocowania ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych. Znamy od podszewki projekty – sposób ich przygotowania, realizację, jak również rozliczenie. Nasze projekty były wielokrotnie nagradzane i trafiały do katalogu dobrych praktyk.

Jesteś zainteresowany?

Dzwoń +48 605-394-560 lub pisz zacnenocowanie@gmail.com

Termin składania ofert upływa 31 stycznia br.

Więcej informacji o konkursie:

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa—turystyki-w-2022-roku